Projects

Software projects

Please see my Github profile.

Semi-academic papers and publications

  • “Web and Native Technologies in Mobile Application Development”, Erkkilä, Jussi-Pekka. Master’s thesis, Aalto University, 2013. [PDF]
  • “WebSocket Security Analysis”, Erkkilä, Jussi-Pekka, 2012. Published in Aalto University’s Seminar on Network Security, autumn 2012. [PDF]
  • In Finnish: “Tietoturva osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua”, Erkkilä, Jussi-Pekka, 2012. Opiskelijapaperi Aalto Yliopiston kurssille “Tietoturvallisuuden kehittämisprosessit”.[PDF]
  • “Security in Distributed Hash Tables - overview of research methods”, Erkkilä, Jussi-Pekka, 2011. Student paper written for Aalto University course “Systems engineering in Data Communications Software P”. [PDF]
  • “Why we fall for phishing”, Erkkilä, Jussi-Pekka, 2011. Student paper written for course “Usability and Information Security (P)”. [PDF]
  • In Finnish: “Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa”, Erkkilä, Jussi-Pekka, 2011. Kandidaatintutkielma. (My BSc’s thesis about security in public cloud services. See abstract in English.) [PDF]